Mừng Chúa Giáng Sinh 2009


“Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời”

noelblog

Trong năm các linh mục do đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI công bố, hội Sứ Giả Tin Mừng quỳ trước máng cỏ khẩn nài Thánh Gia ban những ân sủng và những phúc lành cao quý nhất cho bạn và những người thân yêu của bạn.

Nguyện xin Đấng Vĩnh Cửu và Thượng Tế tuôn đổ ơn Bình An và niềm Hy Vọng cho bạn mỗi ngày trong Năm Mới.

Hội Sứ Giả Tin Mừng

Heralds of the Gospel

English

Hérauts de l’Évangile

Français

Araldi del Vangelo

Italiano

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *