Virgo Flos Carmeli và Regina Viginum, hai tu đoàn tông đồ vừa được Toà Thánh công nhận.

(Gaudium Press, thứ ba 05.05.2009) Toà Thánh Vatican vừa xác nhận trong tuần qua về việc công nhận hai tu đoàn tông đồ Virgo Flos Carmeli và Regina Viginum sau khi đức Hồng y Franc Rodé, Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ đã ký sắc lệnh. Tuy nhiên, trước đó, vào ngày 04.04, đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI đã chấp thuận với quyền giáo hoàng cho hai tu đoàn này hoạt động trong một buổi tiếp kiến đặc biệt với đức Hồng y Rodé.

Theo giáo luật, tu đoàn tông đồ là sự liên kết giữa những người nam hay những người nữ mà những phần tử này sống thành cộng đoàn, cư ngụ trong cùng một nhà – bằng đời sống anh em, chị em với nhau – và tìm kiếm để đạt được đức ái trọn hảo.

Các thành viên của những tu đoàn này có lối sống riêng biệt và không có những lời khấn truyền thống của tu sĩ về đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Tu đoàn truyền giáo và Nữ tử bác ái thánh Vinhsơn là hai tu đoàn tông đồ nổi tiếng.

Phát xuất từ hội Sứ giả Tin mừng, và chia sẻ cùng một gia bảo của hội, hai tu đoàn tông đồ mới này, có nhữhg nét đặc thù riêng biệt. “Virgo Flos Carmeli” (Bông hoa trinh nữ của núi Carmel) là tu đoàn của giáo sĩ, hay nói cách khác, tu đoàn bao gồm đa số là linh mục, trong khi tu đoàn tông đồ “Regina Vỉginum” (Nữ hoàng của các trinh nữ) được thành lập cho nữ giới.

Theo sắc lênh của Toà Thánh, “Virgo Flos Carmeli” được sinh ra giữa một nền giáo lý về Hội Thánh và quyền giáo hoàng đầy công bình và yêu thương, cũng như kính trọng việc thánh hoá, tới những phạm vi lớn nhất có thể, những giá trị của đời sống trần thế.

Sắc lệnh khẳng định rằng tu đoàn được thể hiện tiêu biểu bởi sự bảo vệ tính chính thống, trong sáng của những phong tục và tinh thần của phẩm trật, “cũng như ước muốn đốt nóng lại trong con người sự phân biêït rõ rệt gữa điều lành và sự dữ. . .”

“Virgo Flos Carmeli” được thành lập bởi đức ông João Scognamiglio Clá Dias, E.P., ngườiø sáng lập và lãnh đạo của hội Sứ giả Tin mừng và được chấp thuận bởi giám mục Avezzano, Ý, đức cha Lucio Angelo Maria Renna vào ngày 15.06.2006. Sự phát triển của hội Sứ giả Tin mừng, hiện nay đang hoạt đôïng trên 70 quốc gia, dẫn đến sự đào tạo ngành linh mục và sau đó là hiến pháp của tu đoàn giáo sĩ.

Về sau, đức cha José Maria Pinheiro, giám mục Braganca Paulista, nơi nhà mẹ của tu đoàn đang hiện diện, đã thỉnh cầu đức giáo hoàng chấp thuận cho tu đoàn “Virgo Flos Carmeli” hoạt đôïng. Về phần mình, “Regina Viginum” đã được chấp thuận vào ngày 26.04. Theo sắc lệnh của Toà Thánh Vatican, tu đoàn tông đồ thuôïc quyền giáo hoàng, cũng được thành lập bởi đức ông João Scognamiglio Clá Dias, E.P., “nổi lên như là một cách diễn tả đặc sủng của Sứ giả Tin mừng, áp dụng cho những điều kiện đặc biệt của đời sống nữ giới, quyết tâm thể hiện nét đặc thù theo một đường lối riêng biệt giữa một thế giới bị tục hoá.”