DỤ NGÔN HẠT CẢI

Đức Ông João Scognamiglo Clá Dias, E.P.

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải người kia lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhât ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,31-32)

Những người nghe dụ ngôn này biết rất rõ về cây cải, loại cây từ một hạt bé tí của nó, khi được gieo vào lòng đất sẽ trở thành một cây vững mạnh với cành lá xanh tươi. Có thể Thiên Chúa đã chủ ý tạo dựng cây cải với mục đích để cho Đấng Cứu Thế làm hình ảnh cho dụ ngôn này. Lúc đầu hoàn toàn bé nhỏ, sự phát triển của nó làm cho mọi người ngạc nhiên, loại thực vật này minh hoạ rõ nét về nguyên nhân và sức mạnh của việc truyền giáo và của chính Nước Trời. Những người hiện diện khi Đức Giêsu loan báo giáo huấn của Ngài cho một nhóm nhỏ môn đệ, một thờì gian ngắn trước khi Ngài về trời, không thể hình dung rằng sẽ có hàng triệu người Công giáo ở trên thế giớí trong tương lai.

Trong giáo huấn của dụ ngôn này, sự tăng trưởng là yếu tố chính yếu. Nước Trời và việc truyền giáo gần như không thể nhận thấy được thuở ban đầu, nhưng theo dòng thời gian, sự bành trướng của nó sẽ không thể tính được nhất là bởi sự không cân xứng giữa việc thiếu phương tiện và hiệu quả vĩ đại của công việc.

Khi một em bé được mang đi lãnh nhận bí tích Thanh tẩy, Thiên Chúa sẽ thánh hoá em bởi dòng nước ân sủng. Nhiều năm sau đó, nhiều em bé mềm mại yếu ớt này sẽ là những chứng nhân vĩ đại cho đức tin. Ví dụ : ai mà không biết Thánh Gioan Bốtcô hay thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Những cái cây sum suê hoa lá đã phát sinh từ một nghi thức đơn giản như thế.

Dụ ngôn này khuyến khích chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của sự bành trướng và sự thấm nhập của toàn thể Hội Thánh trong khi dạy chúng ta ý nghĩa thật sự của Nước Trời và sự chiến thắng của những điều thiện mà, thực tế, sẽ chiếu sáng vào ngày cánh chung.